16 آذر، روز دانشجو

رهبر انقلاب :

مظهر شهامت و سرعت عمل ملت ایران دانشجویانند

16 آذر، روز دانشجو بر تمام رهپویان علم و معرفت گرامی باد.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر.