26 مرداد ماه، سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی

«آزادگان آبروی ملت را حفظ کردند»

26 مرداد ماه، سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی گرامی باد

کویر نوردی اعضای محترم هیأت علمی و کارمندان دانشگاه

امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر