اطلاعیه مهم قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی که قصد دفاع از پایان نامه/رساله در ترم جاری دارند

مهلت دفاع از پایان نامه/رساله در ترم جاری(نيم سال دوم سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹) روز پنجشنبه ۲۵ شهریور۱۴۰۰ می باشد و دانشجویانی که بعد از این تاریخ دفاع کنند مشمول تمدید پایان نامه و پرداخت شهریه می شوند.
لازم است دانشجویان حداکثر تا روز پنجشنبه ۱۸ شهریور تمام مدارک و مستندات مربوطه(اصل فرم درخواست دفاع، فرم های گزارش دوره ای، پرینت پروپوزال و…) را به حوزه پروهش و فن آوری تحویل دهند.
در غیر اینصورت مجوز برگزاری جلسه دفاع صادر نخواهد شد و این حوزه هیچ مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
اداره امور پژوهشی واحد اشکذر
(۱۴۰۰/۰۶/۰۳)

قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی که قصد دفاع از پایان نامه/رساله در ترم جاری دارند

اطلاعیه مهم
قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی که قصد دفاع از پایان نامه/رساله در ترم جاری دارند:

مهلت دفاع از پایان نامه/رساله در ترم جاری(نيم سال دوم سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹) روز پنجشنبه ۲۵ شهریور۱۴۰۰ می باشد و دانشجویانی که بعد از این تاریخ دفاع کنند مشمول تمدید پایان نامه و پرداخت شهریه می شوند.
لازم است دانشجویان حداکثر تا روز پنجشنبه ۱۸ شهریور تمام مدارک و مستندات مربوطه(اصل فرم درخواست دفاع، فرم های گزارش دوره ای، پرینت پروپوزال و…) را به حوزه پروهش و فن آوری تحویل دهند.
در غیر اینصورت مجوز برگزاری جلسه دفاع صادر نخواهد شد و این حوزه هیچ مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
اداره امور پژوهشی واحد اشکذر
(۱۴۰۰/۰۶/۰۳)

آخرین مهلت دفاع پایان نامه در ترم جاری(نیمسال دوم ۱۴۰۰_۱۳۹۹)

اطلاعیه مهم

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد  می رساند آخرین مهلت دفاع پایان نامه در ترم جاری(نیمسال دوم ۱۴۰۰_۱۳۹۹) تا تاریخ پنجشنبه ۳۰ بهمن۹۹ می باشد.

دانشجویانی که قصد دفاع از پایان نامه خود را دارند لازم است پس از بارگذاری فرم های مورد نیاز در سامانه پژوهشیار، اصل فرم ها (تایید موضوع، پروپزال، ایرانداک و …) را یک هفته قبل از تاریخ دفاع به حوزه پژوهش تحویل دهند.

قابل توجه دانشجویان گرامی دکتری و کارشناسی ارشد

مهلت دفاع از پایان نامه / رساله در نیم سال دوم 98-97 مشروط به نداشتن منع آموزشی، تأیید شورای گروه آموزشی و داشتن کد پایان نامه تا تاریخ 98/6/31 بدون احتساب سنوات تحصیلی و عدم پرداخت شهریه بلامانع است.

اداره امور پژوهشی واحد اشکذر

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد که قصد دفاع از پایان نامه در ترم جاری دارند

حداکثر زمان دفاع در ترم جاری (2-98-97) جمعه 98/6/22 می باشد و دانشجویانی که بعد از این تاریخ از پایان نامه دفاع کنند مشمول تمدید پایان نامه و پرداخت شهریه می شوند.
تأکید می گردد دانشجویان لازم است حداکثر تا روز یکشنبه 98/6/3 تمام مستندات و فرم های مربوط به دفاع به همراه پایان نامه پرینت شده را به حوزه پژوهش و فن آوری تحویل دهند، در غیر این صورت مجوز برگزاری جلسه دفاع صادر نخواهد شد و این حوزه هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

اداره امور پژوهشی

بخش نامه ممنوعیت پذیرایی اجباری و تهیه هدیه در جلسات دفاع از پایان نامه / رساله

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد که قصد دفاع از پایان نامه در ترم جاری دارند

حداکثر زمان دفاع در ترم جاری (1-98-97) پنج شنبه 97/11/11 می باشد و دانشجویانی که بعد از این تاریخ از پایان نامه دفاع کنند مشمول تمدید پایان نامه و پرداخت شهریه می شوند.
تأکید می گردد دانشجویان لازم است حداقل یک هفته قبل از تاریخ دفاع (حداکثر تا 97/11/4)، تمام مستندات و فرم های مربوط به دفاع به همراه پایان نامه پرینت شده به حوزه پژوهش و فن آوری تحویل دهند، در غیر این صورت مجوز برگزاری جلسه دفاع صادر نخواهد شد و این حوزه هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد

گذراندن درس روش تحقیق(جبرانی) و درس وصایا (در صورت نگذراندن در مقاطع پایین تر) در مقطع کارشناسی ارشد الزامی می باشد.

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

اطلاعیه مهم

بر اساس بخش نامه سازمان مرکزی دانشگاه، حداکثر زمان دفاع از پایان نامه بر اساس تقویم آموزشی، تا قبل از شروع نیم سال اول و دوم می باشد. بدیهی است چنانچه دانشجو نتواند تا این تاریخ دفاع کند، مشمول تمدید شهریه و احتساب سنوات می باشد. (زمان شروع هر نیم سال با توجه به تقویم آموزشی اعلامی در هر سال می باشد)

تبصره مهم:

دانشجویانی که دارای مشکل نظام وظیفه هستند موظفند حداکثر تا تاریخ 30 دی ماه (نیم سال اول) و 31 شهریور ماه (نیم سال دوم) دفاع نمایند.

قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد

فوری
دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد برای آگاهی از نحوه ترتیب اسامی در مقاله های مستخرج از پایان نامه و همچنین نحوه آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامه، بخش نامه شماره 73/299920 مورخ 92/9/9 را مطالعه نمایند. بخش نامه مذکور در وب سایت دانشگاه، بخش تحصیلات تکمیلی قرار داده شده است.