جلسه دفاع گروه مشاوره روز پنج شنبه مورخ 1400/7/29

خانم اعظم السادات چاوش زاده

ساعت 10 صبح

جلسه دفاع گروه مهندسی برق روز چهارشنبه مورخ 1400/7/7

آقای سید عباس میرجعفری اردکانی: ساعت 14

جلسه دفاع گروه مشاوره روز سه شنبه مورخ 1400/7/6

آقای حسین اسلامی مهدی آبادی: ساعت 13

جلسات دفاع گروه زیست شناسی روز چهارشنبه مورخ 1400/7/7

خانم ویدا امیری رودان ساعت ۱۰
خانم تینا سعادت ساعت ۱۱
خانم فائزه شفيعي میبدی ساعت ۱۲

جلسات دفاع گروه زیست شناسی 29 شهریور 1400 و 31 شهریور 1400

دوشنبه 29 شهریور 1400:

-خانم افسانه السادات مظفری کوهبنانی ساعت 9:30

-خانم مهلا حیدرزاده ساعت 11

 

چهارشنبه 31 شهریور 1400:

-خانم تینا سعادت ساعت 9:30

-خانم فائزه شفیعی میبدی ساعت 11

جلسات دفاع گروه مکانیک، روز پنج شنبه مورخ 1400/6/25

آقای رضا جهان پناه ساعت 8

آقای سعید کریمی ساعت 9

آقای محمدعلی عیوقی ساعت 10

آقای محسن دهقان نیری ساعت 11

آقای حمیدرضا فاتحی ساعت 12

آقای امان جعفرزاده ساعت 13

جلسات دفاع گروه مشاوره خانواده، روز پنج شنبه مورخ 1400/6/25

آقای علیرضا امراللهی ساعت 9

آقای محمدعلی سالاری ساعت 10

خانم محدثه دهقانی اشکذری ساعت 11

خانم آزاده آقایی میبدی ساعت 12

خانم حمیده قانعان ساعت 13

خانم سیما ابوالحسنی بهابادی ساعت 14

 

اطلاعیه جلسات دفاع رشته مشاوره خانواده مورخ 1400/6/17

خانم زکیه قائدی: ساعت 10

آقای قاسم مختاری زارچ: ساعت 11

خانم پریسا فرجی وستگانی: ساعت 12

آقای محسن زارع: ساعت 13

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 99/2/15 ساعت 10

رشته ژنتیک

عنوان:

سنتز نانو سامانه های حاصل ماده مؤثر سیلینین با هدف اثرگذاری روی رده سلولی سرطانی BT-747

استاد راهنما:

خانم دکتر حقیرالسادات

استاد مشاور:

آقای دکتر دهقانی

دانشجو:

مونا محسنی

زمان:

99/2/15 ساعت 10

مکان:

ویدئو کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/11/21 ساعت 8

رشته میکروبیولوژی

عنوان:

جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های مقاوم به چند دارو (MDR) از بیماران مبتلا به نارسایی کلیه

استاد راهنما:

دکتر محمدجواد کاظمی

دانشجو:

سمانه رحیمی اردکانی

زمان: دوشنبه 98/11/21

ساعت 8 صبح

مکان:

سالن کنفرانس