جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/11/8 ساعت 12

رشته مشاوره خانواده

عنوان:

تأثیر درمان فعال سازی رفتاری بر اساس مدل دیمیدچان بر اضطراب تحصیلی و افسردگی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان اشکذر

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

دانشجو:

محدثه ابراهیمی

زمان:

سه شنبه 98/11/8 ساعت 12

مکان:

سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/11/21 ساعت 12

رشته مشاوره خانواده

عنوان :

تأثیر آشنایی قبل از ازدواج بر تعارضات زناشویی و صمیمیت در دانشجویان متأهل اشکذر

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

دانشجو:

سیدمرتضی جوکار

زمان :

سه شنبه 98/11/21 ساعت 12

مکان :

سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/11/10 ساعت 15

رشته برق قدرت

عنوان:

بررسی و بهبود سیستم تغذیه DC پست های فوق توزیع و انتقال

استاد راهنما:

دکتر محمدصادقی سرچشمه

استاد مشاور:

دکتر مهدی دهقانی

دانشجو:

یوسف زارع

زمان:

پنج شنبه 98/11/10 ساعت 15

مکان:

سالن کنفرانس خلیج فارس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/11/7 ساعت 13

رشته مشاوره خانواده

عنوان:

بررسی رابطه بلوغ عاطفی مادران با اختلالات رفتاری و شادکامی دانش آموزان مقطع ابتدایی تحت پوشش بهزیستی

استاد راهنما:

آقای دکتر علی جعفری ندوشن

استاد مشاور: –

دانشجو:

محبوبه دهقانی اشکذری

زمان:

دوشنبه 98/11/7 ساعت 13

مکان :

سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/11/7

رشته مشاوره خانواده

عنوان:

اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر بهزیستی روانشناختی زنان شاغل در بخش هاص صنعتی شهر یزد

استاد راهنما:

دکتر دمیری

دانشجو:

شکوفه چاله چاله

زمان:

دوشنبه 98/11/7

مکان:

سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/11/15 ساعت : 9

رشته :

زیست

عنوان :

بررسی پلی مورفیسم Q<R192 در ژن PON1 در 80 بیمار مبتلا به سقط مکرر مراجعه کننده به مرکز ژنتیک میبد

استاد راهنما:

دکتر سیدمرتضی سیفتی

دانشجو:

اعظم فلاح یخدانی

زمان:

سه شنبه 98/11/15 ساعت : 9

مکان:

سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/11/8 ساعت 13

رشته مشاوره خانواده

عنوان:

پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس ناگویی هیجانی و سبک های مقابله ای در بیماران مبتلا به دیابت در شهر یزد

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

دانشجو:

فاطمه رئوف یگانه

زمان:

سه شنبه 98/11/8 ساعت 13

مکان:

سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/11/15 ساعت : 10

رشته زیست

عنوان:

بررسی پلی مورفیسم c.457T>G در ژن THBD در 80 بیمار مبتلا به سقط مکرر مراجعه کننده به مرکز ژنتیک میبد

استاد راهنما:

دکتر محمود دهقانی اشکذری

دانشجو:

اعظم فلاحیان فیروزآبادی

زمان:

سه شنبه 98/11/15 ساعت : 10

مکان : سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/11/17 ساعت 11 صبح

رشته ژنتیک مولکولی

عنوان:

بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن mir-146a با استعداد ابتلا به بیماری لوپوس اریمانوز سیستمیک در یک جمعیت ایرانی

استاد راهنما:

دکتر سیدمرتضی سیفتی

استاد مشاور:

دکتر علی دهقان

دانشجو:

سیده فاطمه میرکریمی تفتی

زمان :

پنج شنبه 98/11/17 ساعت 11 صبح

مکان:

سالن کنفرانس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/28 ساعت 11:30

رشته زیست شناسی

عنوان:

غربالگری، جداسازی و شناسایی مولکولی آرکی های هالوفیل مولد آنزیم های هیدرولازی از دریاچه نمک ماهشهر

استاد راهنما:

دکتر محمدجواد کاظمی

استاد مشاور:

دکتر سیدمرتضی سیفتی

دانشجو:

فریبا مهدی نژاد

زمان : پنج شنبه 98/6/28 ساعت 11:30

مکان:

سالن کنفرانس