تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 96-97 دانشگاه

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 96-97 دانشگاه :

انتخاب واحد : 96/6/20 لغایت 96/6/22

شروع کلاس : 96/6/25

حذف و اضافه :96/7/11لغایت 96/7/13

پایان کلاس : 96/10/15

امتحانات : 96/10/16 لغایت 96/10/28

قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد

فرصت ارائه مقاله جهت کسب امتیاز پژوهشی، شش ماه پس از دفاع است. در صورتیکه دانشجویان مشکل نظام وظیفه نداشته باشند، تا یک سال قابل تمدید است.
دانشجویانی که تا این تاریخ، یک سال از دفاع آن ها گذشته است تا تاریخ 96/6/30 فرصت دارند که مستندات مقاله خود را به امور پژوهشی دانشگاه ارائه کنند، در غیر این صورت دانشگاه نمره آن ها را نهایی خواهد کرد.

طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی سال 1396

دانلود بخش اول بروشور با فرمت jpg

دانلود بخش دوم بروشور با فرمت jpg

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

انتخاب واحد: روزهای 10 و 11 بهمن
شروع کلاسها: 12 بهمن
حذف و اضافه: 26 بهمن تا 28 بهمن
پایان کلاسها : 18 خرداد 96
امتحانات: 19 خرداد لغایت 3 تیر 96

کامل بودن اطلاعات دانشجویان در نرم افزار سیستم آموزشی

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی:
با توجه به تغییر نرم افزار سیستم آموزشی و ضرورت کامل بودن اطلاعات دانشجویان در نرم افزار (به خصوص کد پستی)، در صورت عدم تکمیل فرمی که به این منظور طراحی شده و در روزهای اخیر در جلسه امتحان توزیع گردیده است، لطفا به آقای سیدمصطفی حسینی (مسئول کتابخانه) مراجعه نمایید.
قابل ذکر است عواقب عدم تکمیل فرم مذکور به عهده دانشجو خواهد بود.

اطلاعیه تشکیل پرونده و ثبت نام دانشجویان گرامی تکمیل ظرفیت

دانشجوی گرامی

احتراما ضمن خیر مقدم

لطفا جهت تحویل مدارک و تشکیل پرونده از تاریخ 95/8/1 لغایت 95/8/3 به دانشگاه مراجعه نمایید.

* عکس 6 عدد

* اصل و کپی شناسنامه همه صفحات 3 سری

* اصل و کپی کارت ملی 3 سری

* اصل و کپی پایان خدمت 3 سری(در صورت دارا بودن)

* اصل مدرک تحصیلی و 3 سری کپی(در صورت نداشتن چک ضمانت یا سفته)

اطلاعیه تشکیل پرونده و ثبت نام دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد ورودی جدید

دانشجوی گرامی

احتراما ضمن خیر مقدم

لطفا جهت تحویل مدارک و تشکیل پرونده از تاریخ 95/6/27 لغایت 95/6/29 به دانشگاه مراجعه نمایید.

* عکس 6 عدد

* اصل و کپی شناسنامه همه صفحات 3 سری

* اصل و کپی کارت ملی 3 سری

* اصل و کپی پایان خدمت 3 سری(در صورت دارا بودن)

* اصل مدرک تحصیلی و 3 سری کپی(در صورت نداشتن چک ضمانت یا سفته)

اطلاعیه تشکیل پرونده و ثبت نام دانشجویان گرامی ورودی جدید

دانشجوی گرامی

احتراما ضمن خیر مقدم

لطفا جهت تحویل مدارک و تشکیل پرونده از تاریخ 95/6/23 لغایت 95/6/25 به دانشگاه مراجعه نمایید.

* عکس 6 عدد

* اصل و کپی شناسنامه همه صفحات 3 سری

* اصل و کپی کارت ملی 3 سری

* اصل و کپی پایان خدمت 3 سری(در صورت دارا بودن)

* اصل مدرک تحصیلی و 3 سری کپی(در صورت نداشتن چک ضمانت یا سفته)

اولین نمایشگاه تخصصی روانشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر