موارد مهم آموزشی

Last Updated on

دانلود با فرمت pdf

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98 دانشگاه

Last Updated on

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98 دانشگاه :

انتخاب واحد : 97/11/8 لغایت 97/11/11

شروع کلاس : 97/11/14

حذف و اضافه :97/11/29 لغایت 97/12/2

پایان کلاس : 98/3/24

امتحانات : 98/3/25 لغایت 98/4/6

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

Last Updated on

انتخاب واحد: روزهای 10 و 11 بهمن
شروع کلاسها: 12 بهمن
حذف و اضافه: 26 بهمن تا 28 بهمن
پایان کلاسها : 18 خرداد 96
امتحانات: 19 خرداد لغایت 3 تیر 96

کامل بودن اطلاعات دانشجویان در نرم افزار سیستم آموزشی

Last Updated on

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی:
با توجه به تغییر نرم افزار سیستم آموزشی و ضرورت کامل بودن اطلاعات دانشجویان در نرم افزار (به خصوص کد پستی)، در صورت عدم تکمیل فرمی که به این منظور طراحی شده و در روزهای اخیر در جلسه امتحان توزیع گردیده است، لطفا به آقای سیدمصطفی حسینی (مسئول کتابخانه) مراجعه نمایید.
قابل ذکر است عواقب عدم تکمیل فرم مذکور به عهده دانشجو خواهد بود.

اطلاعیه تشکیل پرونده و ثبت نام دانشجویان گرامی دکتری ورودی جدید

Last Updated on

دانشجوی گرامی

احتراما ضمن خیر مقدم

لطفا جهت تحویل مدارک و تشکیل پرونده از تاریخ 95/6/31 لغایت 95/7/1 به دانشگاه مراجعه نمایید.

* عکس 6 عدد

* اصل و کپی شناسنامه همه صفحات 3 سری

* اصل و کپی کارت ملی 3 سری

* اصل و کپی پایان خدمت 3 سری(در صورت دارا بودن)

* اصل مدرک تحصیلی و 3 سری کپی(در صورت نداشتن چک ضمانت یا سفته)

دروس تربیت بدنی 1 و 2

Last Updated on

دانشجویان گرامی

مطابق با آخرین بخش نامه آموزشی در خصوص دروس تربیت بدنی 1 و 2، این دو درس به ترتیب به دروس تربیت بدنی و ورزش (1) تبدیل شده اند. بدیهی است دانشجویانی که در ترم های گذشته هریک از دو درس تربیت 1 و 2 را گذرانده اند، از گذراندن دروس تربیت بدنی و ورزش (1) معاف می باشند و دانشجویانی که یکی یا هیچیک از این دو درس را نگذرانده اند، می بایست به جای تربیت بدنی 1 و 2، دروس تربیت بدنی و ورزش (1) را اخذ نمایند.