برنامه زمانبندی ثبت نام و انتخاب واحد ترم مهرماه 1399 (ورودی های ماقبل از 99) – مرحله دوم – مصوب 99/6/28

برنامه زمان بندی ثبت نام و انتخاب واحد ترم مهرماه 1399 (ورودی های ماقبل از 99)

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته (در خصوص دریافت تأییدیه تحصیلی مدرک)

لازم است کلیه دانشجویان فوق جهت تکمیل پرونده تحصیلی خود در اسرع وقت (حداکثر تا پایان شهریور ماه) نسبت به دریافت تأییدیه تحصیلی مدرک خود اقدام نمایند. بدیهی است کلیه عواقب ناشی از اهمال در این مورد بر عهده دانشجو می باشد. طریق درخواست به شرح زیر است:

مراحل درخواست تاییدیه تحصیلی (براي مدرك دیپلم و پیش دانشگاهی)

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98 دانشگاه

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98 دانشگاه :

انتخاب واحد : 97/11/8 لغایت 97/11/11

شروع کلاس : 97/11/14

حذف و اضافه :97/11/29 لغایت 97/12/2

پایان کلاس : 98/3/24

امتحانات : 98/3/25 لغایت 98/4/6

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

انتخاب واحد: روزهای 10 و 11 بهمن
شروع کلاسها: 12 بهمن
حذف و اضافه: 26 بهمن تا 28 بهمن
پایان کلاسها : 18 خرداد 96
امتحانات: 19 خرداد لغایت 3 تیر 96

کامل بودن اطلاعات دانشجویان در نرم افزار سیستم آموزشی

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی:
با توجه به تغییر نرم افزار سیستم آموزشی و ضرورت کامل بودن اطلاعات دانشجویان در نرم افزار (به خصوص کد پستی)، در صورت عدم تکمیل فرمی که به این منظور طراحی شده و در روزهای اخیر در جلسه امتحان توزیع گردیده است، لطفا به آقای سیدمصطفی حسینی (مسئول کتابخانه) مراجعه نمایید.
قابل ذکر است عواقب عدم تکمیل فرم مذکور به عهده دانشجو خواهد بود.

اطلاعیه تشکیل پرونده و ثبت نام دانشجویان گرامی دکتری ورودی جدید

دانشجوی گرامی

احتراما ضمن خیر مقدم

لطفا جهت تحویل مدارک و تشکیل پرونده از تاریخ 95/6/31 لغایت 95/7/1 به دانشگاه مراجعه نمایید.

* عکس 6 عدد

* اصل و کپی شناسنامه همه صفحات 3 سری

* اصل و کپی کارت ملی 3 سری

* اصل و کپی پایان خدمت 3 سری(در صورت دارا بودن)

* اصل مدرک تحصیلی و 3 سری کپی(در صورت نداشتن چک ضمانت یا سفته)

دروس تربیت بدنی 1 و 2

دانشجویان گرامی

مطابق با آخرین بخش نامه آموزشی در خصوص دروس تربیت بدنی 1 و 2، این دو درس به ترتیب به دروس تربیت بدنی و ورزش (1) تبدیل شده اند. بدیهی است دانشجویانی که در ترم های گذشته هریک از دو درس تربیت 1 و 2 را گذرانده اند، از گذراندن دروس تربیت بدنی و ورزش (1) معاف می باشند و دانشجویانی که یکی یا هیچیک از این دو درس را نگذرانده اند، می بایست به جای تربیت بدنی 1 و 2، دروس تربیت بدنی و ورزش (1) را اخذ نمایند.