قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد

Last Updated on

فرصت ارائه مقاله جهت کسب امتیاز پژوهشی، شش ماه پس از دفاع است. در صورتیکه دانشجویان مشکل نظام وظیفه نداشته باشند، تا یک سال قابل تمدید است.
دانشجویانی که تا این تاریخ، یک سال از دفاع آن ها گذشته است تا تاریخ 96/6/30 فرصت دارند که مستندات مقاله خود را به امور پژوهشی دانشگاه ارائه کنند، در غیر این صورت دانشگاه نمره آن ها را نهایی خواهد کرد.

حداکثر زمان تحویل پایان نامه به مدیر گروه جهت دفاع در نیمسال دوم 95-94

Last Updated on

قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد

حداکثر زمان تحویل پایان نامه به مدیر گروه جهت دفاع در نیمسال دوم 95-94، پنجم شهریورماه و حداکثر زمان دفاع، 31 شهریور ماه می باشد.