کارگاه مقدماتی درمان های روانشناختی

انجمن علمی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر با همکاری کانون نوآوری اندیشه برگزار می کند. کارگاه مقدماتی درمان های روانشناختی (درمان شناختی-رفتاری CBT، طرحواره درمانی و …) مدرس : اساتید دانشگاه ارائه گواهی معتبر به شرکت کنندگان صادر می گردد مدت دوره کارگاه 4 هفته می باشد هزينه کارگاه 50 هزار تومان و برای […]