کارگاه مقدماتی درمان های روانشناختی

Last Updated on

انجمن علمی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر با همکاری کانون نوآوری اندیشه برگزار می کند.
کارگاه مقدماتی درمان های روانشناختی
(درمان شناختی-رفتاری CBT، طرحواره درمانی و …)
مدرس : اساتید دانشگاه
ارائه گواهی معتبر به شرکت کنندگان صادر می گردد
مدت دوره کارگاه 4 هفته می باشد
هزينه کارگاه 50 هزار تومان و برای دانشجويانی که عضو انجمن علمی هستند 50 درصد تخفيف در نظر گرفته شده است.
شماره تماس برای ثبت نام 09133574869 (خانم دهقان)
عناوین :
CBT – واقعیت درمانی – خانواده درمانی – ACT – گستالتی – اسلامی – طرحواره درمانی – مراجع محوری – اریکسان – الیس – راه حل مدار کوتاه – زوج های درمانی – هیجان محور – رفتار درمانی دیالیکتیکی – روایت درمانی

اولین نمایشگاه تخصصی روانشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

Last Updated on

چک لیست دروس مشاوره و راهنمایی مقطع کارشناسی

Last Updated on

دانلود با فرمت jpg

چک لیست دروس کارشاسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

Last Updated on

دانلود با فرمت jpg

چک لیست دروس کارشناسی ناپیوسته رشته مشاوره و راهنمایی

Last Updated on

دانلود با فرمت pdf