اطلاعیه تشکیل پرونده و ثبت نام دانشجویان گرامی تکمیل ظرفیت

دانشجوی گرامی

احتراما ضمن خیر مقدم

لطفا جهت تحویل مدارک و تشکیل پرونده از تاریخ 95/8/1 لغایت 95/8/3 به دانشگاه مراجعه نمایید.

* عکس 6 عدد

* اصل و کپی شناسنامه همه صفحات 3 سری

* اصل و کپی کارت ملی 3 سری

* اصل و کپی پایان خدمت 3 سری(در صورت دارا بودن)

* اصل مدرک تحصیلی و 3 سری کپی(در صورت نداشتن چک ضمانت یا سفته)

اطلاعیه تشکیل پرونده و ثبت نام دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد ورودی جدید

دانشجوی گرامی

احتراما ضمن خیر مقدم

لطفا جهت تحویل مدارک و تشکیل پرونده از تاریخ 95/6/27 لغایت 95/6/29 به دانشگاه مراجعه نمایید.

* عکس 6 عدد

* اصل و کپی شناسنامه همه صفحات 3 سری

* اصل و کپی کارت ملی 3 سری

* اصل و کپی پایان خدمت 3 سری(در صورت دارا بودن)

* اصل مدرک تحصیلی و 3 سری کپی(در صورت نداشتن چک ضمانت یا سفته)

اطلاعیه تشکیل پرونده و ثبت نام دانشجویان گرامی ورودی جدید

دانشجوی گرامی

احتراما ضمن خیر مقدم

لطفا جهت تحویل مدارک و تشکیل پرونده از تاریخ 95/6/23 لغایت 95/6/25 به دانشگاه مراجعه نمایید.

* عکس 6 عدد

* اصل و کپی شناسنامه همه صفحات 3 سری

* اصل و کپی کارت ملی 3 سری

* اصل و کپی پایان خدمت 3 سری(در صورت دارا بودن)

* اصل مدرک تحصیلی و 3 سری کپی(در صورت نداشتن چک ضمانت یا سفته)

اولین نمایشگاه تخصصی روانشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

چک لیست دروس کارشاسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

دانلود با فرمت jpg

چک لیست دروس کارشناسی ناپیوسته رشته مشاوره و راهنمایی

دانلود با فرمت pdf

حداکثر زمان تحویل پایان نامه به مدیر گروه جهت دفاع در نیمسال دوم 95-94

قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد

حداکثر زمان تحویل پایان نامه به مدیر گروه جهت دفاع در نیمسال دوم 95-94، پنجم شهریورماه و حداکثر زمان دفاع، 31 شهریور ماه می باشد.