راهنمای ثبت نام وام تأمین شهریه دانشجویی

قابل توجه دانشجویان گرامی

دانشجویان متقاضی وام تأمین شهریه دانشجویی تا 98/11/15 فرصت دارند نسبت به درخواست وام در سامانه ساجد مطابق با راهنمای زیر اقدام نمایند

دانلود راهنما با فرمت PDF

قابل توجه دانشجویان گرامی متقاضی وام

کلیه دانشجویان گرامی متقاضی وام می توانند، با مراجعه به سایت sajed.iau.ir پس از ثبت نام در قسمت ثبت نام دانشجویان، با ورود به سامانه ساجد در خصوص ثبت درخواست وام شهریه اقدام نمایند.

پایان مهلت ثبت نام، پانزدهم مهرماه 98 می باشد.

معاون اداری و مالی

آقای دکتر سیدقاسم حسینی

دانشجویان محترمی که متقاضی دریافت وام بلند مدت شهریه آموزش عالی می باشند جهت ثبت نام و درخواست وام به شرح ذیل اقدام نمایند

شماره حساب صندوق رفاه بابت چک برگشتی

0216629047009

* هنگام تکمیل فیش نقدی ذکر شناسه واریز الزامی است.

* لازم به ذکر است فیش نقدی فقط از طریق بانک ملی قابل پرداخت است.

صندوق رفاه دانشجویی