قابل توجه دانشجویان گرامی متقاضی وام

کلیه دانشجویان گرامی متقاضی وام می توانند، با مراجعه به سایت sajed.iau.ir پس از ثبت نام در قسمت ثبت نام دانشجویان، با ورود به سامانه ساجد در خصوص ثبت درخواست وام شهریه اقدام نمایند.