زیارت عاشورای حسینی

زیارت عاشورای حسینی

زمان : پنج شنبه هر هفته ساعت 9:30 صبح

مکان : نمازخانه سایت اصلی

هیأت حضرت امام صادق (ع)

ثبت نام اعتکاف سال 1395 اشکذر

زمان ثبت نام تا تاریخ 95/2/1 می باشد

تلفن : 32724435-035

جلسه توجیهی معتکفین شهر اشکذر، سه شنبه 95/1/31

ساعت 16:30 در محل حسینیه شهدای اشکذر

منتخبین محفل انس و تدبر در قرآن 95/1/19

1- خانم فهیمه جعفری

2-آقای سیدعلی میرجلیلی

3-خانم الهام زارع

4-آقای صادق محمدزاده

به هرکدام از منتخبین، کارت هدیه یکصد هزار ریالی تقدیم گردیده است.

مسابقات شفاهی قرآن – برگزاری مسابقات قرآن و عترت بخش شفاهی

برگزاری مسابقات قرآن و عترت بخش شفاهی

(ویژه اساتید، دانشجویان و کارکنان گرامی )

زمان : چهارشنبه 95/2/1 ساعت 13

مکان برگزاری (برادران) : نمازخانه سایت اصلی دانشگاه

مکان برگزاری(خواهران) : نمازخانه خوابگاه دانشجویی مهر خواهران