بسته فرهنگی (پانزدهم محرم الحرام 1398 هجری شمسی):

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (علیه السلام)
15-اگر «دشمنی» با دشمنان خدا مطرح نشود به تدریج رفتار با آنان دوستانه شود فرد بر اثر معاشرت با آنان رفتار سخنانشان را می پذیرد و رفته رفته شیطانی همچون آنان می گردد (ص 29 آذرخش کربلا)-دفتر فرهنگ اسلامی

بسته فرهنگی (سیزدهم محرم الحرام 1398 هجری شمسی):

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (علیه السلام)
13-انسان به طور فطری کسانی را که به او خوبی و خدمت می کنند دوست دارد و کسانی را که به او ضرر م زیان می زنند دشمن دارد . (ص 28 آذرخش کربلا)-دفتر فرهنگ اسلامی

بسته فرهنگی (دوازدهم محرم الحرام 1398 هجری شمسی):

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (علیه السلام)
12-خداوند نحوی انسان آفریده است که هیچ انسانی نمی تواند بدون غم و شادی زندگی کند (ص 27 آذرخش کربلا)-دفتر فرهنگ اسلامی

بسته فرهنگی (یازدهم محرم الحرام 1398 هجری شمسی):

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (علیه السلام)
11-روحیه جهاد و شهادت از سوز، اشک و شور و عشق پدید می آید و عزاداری امام حسین(ع) بهترین راه وصول به این روحیه است . (ص 26 آذرخش کربلا)-دفتر فرهنگ اسلامی

بسته فرهنگی (دهم محرم الحرام 1398 هجری شمسی):

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (علیه السلام)
10-عشق به امام حسین(ع) و عبرت گرفتن از حادثه عاشورا بود که سختی ها و مصیبت های هشت سال جنگ را بر مردم ایران هموار ساخت. (ص 26 آذرخش کربلا)-دفتر فرهنگ اسلامی

بسته فرهنگی (نهم محرم الحرام 1398 هجری شمسی):

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (علیه السلام)
9-چرا برای تحریک احساسات از مراسم شاد استفاده نمی شود و باید از مراسم عزاداری و سینه زنی استفاده کرد ؟
جواب : خنده و شادی انسان را شهادت طلب نمی سازد و او را به صحنه جهاد نمی کشاند. (ص 26 آذرخش کربلا)-دفتر فرهنگ اسلامی

بسته فرهنگی (هشتم محرم الحرام 1398 هجری شمسی):

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (علیه السلام)
8-شهادت اباعبدا… (ع) واقعه ای بود که در تاریخ اسلام مهمترین نقش را ایفا می کرد و مسیر تاریخ اسلام را تغییر داد. (ص 26 آذرخش کربلا)-دفتر فرهنگ اسلامی

بسته فرهنگی (هفتم محرم الحرام 1398 هجری شمسی):

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (علیه السلام)
7-باید در جامعه عواملی ایجاد که تا احساسات و عواطف دینی مردم را تحریک کند و آنا را برانگیزد تا به هدف او علاقه مند شوند و راه سیدالشهدا (ع) را ادامه دهند . (ص 24 آذرخش کربلا)-دفتر فرهنگ اسلامی

بسته فرهنگی (ششم محرم الحرام 1398 هجری شمسی):

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (علیه السلام)
6-امام امت اصرار می ورزیدند که عزاداری امام حسین(ع) باید به همان شیوه سنتی برگزار شود. (ص 24 آذرخش کربلا)-دفتر فرهنگ اسلامی

بسته فرهنگی (پنجم محرم الحرام 1398 هجری شمسی):

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (علیه السلام)
5-در دوران نهضت امام خمینی (ره) نام سیدالشهدا (ع) و عزاداری سیدالشهدا در ماه محرم و صفر بود که مردم را به حرکت وا می داشت . (ص 24 آذرخش کربلا)-دفتر فرهنگ اسلامی