بسته فرهنگی (یازدهم محرم الحرام 1398 هجری شمسی):

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (علیه السلام)
11-روحیه جهاد و شهادت از سوز، اشک و شور و عشق پدید می آید و عزاداری امام حسین(ع) بهترین راه وصول به این روحیه است . (ص 26 آذرخش کربلا)-دفتر فرهنگ اسلامی

بسته فرهنگی (دهم محرم الحرام 1398 هجری شمسی):

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (علیه السلام)
10-عشق به امام حسین(ع) و عبرت گرفتن از حادثه عاشورا بود که سختی ها و مصیبت های هشت سال جنگ را بر مردم ایران هموار ساخت. (ص 26 آذرخش کربلا)-دفتر فرهنگ اسلامی

بسته فرهنگی (نهم محرم الحرام 1398 هجری شمسی):

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (علیه السلام)
9-چرا برای تحریک احساسات از مراسم شاد استفاده نمی شود و باید از مراسم عزاداری و سینه زنی استفاده کرد ؟
جواب : خنده و شادی انسان را شهادت طلب نمی سازد و او را به صحنه جهاد نمی کشاند. (ص 26 آذرخش کربلا)-دفتر فرهنگ اسلامی

بسته فرهنگی (هشتم محرم الحرام 1398 هجری شمسی):

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (علیه السلام)
8-شهادت اباعبدا… (ع) واقعه ای بود که در تاریخ اسلام مهمترین نقش را ایفا می کرد و مسیر تاریخ اسلام را تغییر داد. (ص 26 آذرخش کربلا)-دفتر فرهنگ اسلامی

بسته فرهنگی (هفتم محرم الحرام 1398 هجری شمسی):

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (علیه السلام)
7-باید در جامعه عواملی ایجاد که تا احساسات و عواطف دینی مردم را تحریک کند و آنا را برانگیزد تا به هدف او علاقه مند شوند و راه سیدالشهدا (ع) را ادامه دهند . (ص 24 آذرخش کربلا)-دفتر فرهنگ اسلامی

بسته فرهنگی (ششم محرم الحرام 1398 هجری شمسی):

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (علیه السلام)
6-امام امت اصرار می ورزیدند که عزاداری امام حسین(ع) باید به همان شیوه سنتی برگزار شود. (ص 24 آذرخش کربلا)-دفتر فرهنگ اسلامی

بسته فرهنگی (پنجم محرم الحرام 1398 هجری شمسی):

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (علیه السلام)
5-در دوران نهضت امام خمینی (ره) نام سیدالشهدا (ع) و عزاداری سیدالشهدا در ماه محرم و صفر بود که مردم را به حرکت وا می داشت . (ص 24 آذرخش کربلا)-دفتر فرهنگ اسلامی

بسته فرهنگی (هفتم محرم الحرام 1398 هجری شمسی):

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (علیه السلام)

7-باید در جامعه عواملی ایجاد که تا احساسات و عواطف دینی مردم را تحریک کند و آنا را برانگیزد تا به هدف او علاقه مند شوند و راه سیدالشهدا (ع) را ادامه دهند .

(ص 24 آذرخش کربلا)

دفتر فرهنگ اسلامی

بسته فرهنگی (ششم محرم الحرام 1398 هجری شمسی):

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (علیه السلام)

6-امام امت اصرار می ورزیدند که عزاداری امام حسین(ع) باید به همان شیوه سنتی برگزار شود.

(ص 24 آذرخش کربلا)

دفتر فرهنگ اسلامی

بسته فرهنگی (پنجم محرم الحرام 1398 هجری شمسی):

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (علیه السلام)

5-در دوران نهضت امام خمینی (ره) نام سیدالشهدا (ع) و عزاداری سیدالشهدا در ماه محرم و صفر بود که مردم را به حرکت وا می داشت .

(ص 24 آذرخش کربلا)

دفتر فرهنگ اسلامی