فرایند برگزاری رویداد ملی ایده های خلاق و نوآوری های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

فراخوان جذب و ثبت نام سفیران سلامت دانشجو

http://ssu.ac.ir/formsaz/view.php?id=54556292

امور فرهنگی واحد اشکذر

رویداد ملی ایده های خلاق و نوآوری های فرهنگی

https://tdanyar.iau.ac.ir

امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

همکاری دانشجویی در حوزه فرهنگی

فرهنگ سازی، لازمه موفقیت و پیشرفت است

دانشجویانی که علاقه به همکاری در حوزه فرهنگی دانشگاه دارند می توانند با شماره تلفن 03532725951 داخلی 264 تماس داشته باشند.

امور فرهنگی دانشگاهی

جشنواره مجازی از حماسه تا حماسه

ویژه دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی

کسب اطلاعات بیشتر: www.farhangi.iau.ir

امور فرهنگی واحد اشکذر

ادغام چهارمین و پنجمین جشنواره نشریات دانشجویی

«قلم»

زمان : اردیبهشت ماه 1400

نشانی: mag.iau.ir

امور فرهنگی دانشگاه