آموزش مجازی

پشتیبانی

زمانی که پشتیبان آنلاین حضور داشته باشد شما آیکن پشتیبانی آنلاین را در این صفحه ملاحظه خواهید کرد و جهت اتصال به پشتیبانی آنلاین می توانید بر روی آیکن پشتیبانی آنلاین در همین صفحه کلیک نمایید

با استفاده از ریموت دسکتاپ در صورت نیاز و اعلام از طرف پشتیبان، امکان اتصال به رایانه شما در صورت تأیید شما از طرف پشتیبان وجود خواهد داشت

دانلود نرم افزار ریموت دسکتاپ