آموزش مجازی

پشتیبانی

جهت اتصال به پشتیبانی آنلاین می توانید بر روی آیکن پشتیبانی آنلاین در همین صفحه کلیک نمایید و در صورتی که پشتیبان آنلاین باشد شروع به گفتگو نمایید

با استفاده از ریموت دسکتاپ در صورت نیاز و اعلام از طرف پشتیبان، امکان اتصال به رایانه شما در صورت تأیید شما از طرف پشتیبان وجود خواهد داشت

دانلود نرم افزار ریموت دستکتاپ